Za férovou čokoládu!

Zpráva s varováním

Tento formulář je uzavřený.

Lidé milují čokoládu. V západní Evropě a Americe sní každý člověk 5,2 kg čokolády ročně. Světový čokoládový průmysl se tak těší velkým ziskům, pěstitelé kakaa v Africe, Latinské Americe a Asii však každodenně čelí:

  • chudobě a hladu
  • nucené dětské práci
  • nebezpečným pracovním podmínkám
  • poškozování půdy a ničení životního prostředí

Evropská kampaň Za férovou čokoládu! to chce změnit.

Pokud vám záleží na tom, za jakých podmínek se pěstuje a zpracovává kakao, apelujte na zpracovatele čokolády, aby změnili své obchodní praktiky a tím zlepšili životní podmínky pěstitelů kakaa.

Výzva zpracovatelům čokolády: zajistěte, aby byla vaše čokoláda férová!

Požadavky na zpracovatele čokolády:

Zpracovatelé čokolády musejí zajistit dostatečný příjem pro malé pěstitele a najaté zaměstnance, aby měli důstojné živobytí pro sebe a své rodiny s ohledem na životní náklady v té které zemi. Průměrný příjem pěstitelů a jejich zaměstnanců zejména v západní Africe leží pod hranicí extrémní chudoby (1,25 USD a méně na den). Příjem musí pokrýt základní potřeby – mezi jinými příbytek, stravu, pitnou vodu, zdravotní péči, vzdělání, péči o děti, náklady na daně a dopravu. Takový příjem souvisí se spravedlivě nastavenou cenou za kakaové boby, což umožní pěstitelům platit férovou mzdu najatým zaměstnancům. Pokud navíc farmáři získávají spravedlivou odměnu, nemusejí využívat dětskou práci a rodiče si mohou dovolit platit náklady spojené se školní docházkou svých dětí.

Zpracovatelé čokolády musejí zajistit dodržování lidských práv a řádné pracovní podmínky důsledným respektováním a uplatňováním mezinárodně uznávaných principů, jak je definuje Všeobecná deklarace lidských práv a Mezinárodní organizace práce (ILO). Jen v Pobřeží Slonoviny a Ghaně pracuje na 2 miliony dětí na kakaových plantážích, stovky tisíc v takových podmínkách, které mezinárodní standardy zakazují. Kvůli těmto závažným prohřeškům v produkci kakaa se musejí výrobci čokolády postavit zejména nucené dětské práci v souladu s konvencemi ILO č. 182 a 138.
Prostřednictvím podpory udržitelné produkce kakaa, zpracovatelé čokolády musejí zároveň zajišťovat zachování ekologické a klimatické rovnováhy. Stejně tak musejí přispívat k zachování kvalitní půdy a vody. Dále by měli zvyšovat schopnosti farmářů diverzifikovat zemědělskou produkci. Právě ta totiž hraje důležitou roli ve zlepšování jejich životních podmínek. Pěstování a následný prodej různých typů plodin pomáhá stabilizovat příjem farmářů a jejich pracovníků, protože jsou méně závislí na prodeji pouze jedné plodiny, konkrétně kakaa. Mimo to diverzifikovaná produkce chrání zemědělce před malou úrodou v důsledku extrémního počasí, pomáhá minimalizovat negativní důsledky výkyvů v cenách kakaa a posiluje potravinovou bezpečnost. Vzhledem k těmto aspektům musí zpracovatelé kakaa zajistit pěstitelům pravidelná školení o klimatu, udržitelných zemědělských postupech a metodách zemědělské diverzifikace.
Zpracovatelé čokolády musí zajistit dodržování sociálních a ekologických standardů a transparentní dodavatelský řetězec prostřednictvím nezávislé externí certifikace. Vzhledem k tomu, že produkty s nezávislou certifikací dle výše uvedených standardů mají zatím velmi malý podíl na celkové výrobě čokolády, musí zpracovatelé navýšit používání certifikovaného kakaa a do budoucna si stanovit za cíl jej používat pro všechny čokoládové produkty.

Petice byla předána zástupcům zpracovatelů čokolády a cukrovinek (CAOBISCO) v jejich centrále v Bruselu v prosinci 2015. Rádi bychom vás požádali, abyste nepřestávali nakupovat fairtradové výrobky vždy, kdy to bude možné.