Ochrana osobních údajů

1. Obecné informace a povinné informace

Poznámka pro odpovědný subjekt

Jednotka odpovědného zpracování dat na těchto webových stránkách je:

Arndt von Massenbach

INKOTA-netzwerk e.V., Chrysanthemenstr. 1-3, 10407 Berlín

Telefon: +49 30/420 8202-20
E-mail: massenbach@inkota.de

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Současný souhlas můžete kdykoli zrušit. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo podat opravný prostředek příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat odvolání u příslušného dozorového orgánu. Příslušným orgánem pro záležitosti ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, v němž naše společnost sídlí. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje lze nalézt v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links....( Německy)

Právo na přenositelnost dat

Máte právo mít data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, samy nebo třetí stranou ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tento web používá z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu citlivému obsahu, jako jsou objednávky či požadavky, které nám posíláte jako vlastník webu, šifrování TLS nebo SSL. Šifrované spojení poznáte tak, že adresní řádek prohlížeče míst „http: //“, obsahuje „https: //“.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění

Podle platných právních předpisů máte právo na svobodné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a místě uložení a účelu zpracování dat a případně právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Pro další informace o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené na tomto webu.

2. Pověřenec pro ochranu údajů

Statutární pověřenec pro ochranu údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pracovníka ochrany údajů.

Arndt von Massenbach
INKOTA-netzwerk e.V., Chrysanthemenstr. 1-3, 10407 Berlin

Telefon: +49 30 / 420 8202-20
E-Mail: datenschutz@inkota.de

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Soubory cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookies zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické odstranění cookies při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou nutné pro provádění kontroly elektronické komunikace nebo k zajištění určité žádoucí funkce (např. funkce Nákupní košík) se ukládají na základě čl. 6, odst. 1 pís. f DSGVO. Majiteli stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Co se týče ostatních cookies (jako cookies analyzovat vaše chování při prohlížení webu), ty jsou řešeny samostatně v tomto prohlášení.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verzi prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazujícího uživatele
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, budou uloženy, aby se zpracovala žádost a pro případ následných dotazů. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktní formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost operací zpracování dat prováděných až do doby podání žádosti zůstává odvoláním neovlivněna.

Informace, které poskytnete v kontaktním formuláři zůstanou u nás, dokud nepožádáte o smazání, odvolání souhlasu s ukládáním nebo smazání ukládaných dat (například poté, co byla vaše žádost zpracována). Závazné zákonné předpisy - zejména retenční doby - zůstávají nedotčeny.

4. Analytické nástroje a reklama

Matomo (dříve Piwik)

Tento web používá webovou službu open source web analytics Matomo. Matomo používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Za tímto účelem jsou informace vytvořené cookie o používání těchto webových stránek uloženy na našem serveru. Adresa IP je anonymní.

Soubory cookie Matomo zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte.

Matomo cookies jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o anonymní analýzu chování uživatelů, aby optimalizoval jak jeho webové stránky, tak i jejich inzerci.

Informace vytvořené cookie o používání tohoto webu nebudou zveřejněny třetím osobám. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu naplno.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním vašich dat, můžete tento prvek vypnout zde. V takovém případě bude ve vašem prohlížeči uložen cookie pro odhlášení, které zabrání Matomo v ukládání dat o používání. Vymazání souborů cookie bude mít za následek také smazání opt-out cookie Matomo. Opt-out musí být opětovně aktivován při opětovném navštívení našeho webu.

p>

5. Informační bulletin

Údaje z newsletter

Chcete-li dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem e-mailové adresy a souhlasíte s tím, že budete dostávat newsletter. Další údaje nejsou shromažďovány, nebo pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výlučně k doručení požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Zpracování údajů vložených do registračního formuláře newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (§ 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailovou adresou a jejich použitím pro zasílání informačního bulletinu může být kdykoli odvolán, například prostřednictvím odkazu "odhlásit se" v informačním bulletinu. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje uložené u nás za účelem rozesílání zpravodaje budou u nás uloženy až do odvolání souhlasu a budou vymazány po odhlášení se z bulletinu. Údaje, které byly u nás uloženy pro jiné účely (například e-mailové adresy členů), zůstávají nedotčeny.

6. Pluginy a nástroje

YouTube

Na našich webových stránkách se používají pluginy ze stránky YouTube na Googlu. Provozovatel webu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některý z našich webů s podporou plug-inů YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. YouTube server získává informace o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, služba YouTube vám umožní přiřadit vaše návštěvy webu přímo k osobnímu profilu. Pokud se tomuto spojení chcete vyhnout, odhlaste se z účtu na YouTube.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich on-line stránek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o tom, jak zpracovávat data uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.