Chcete uspořádat čoko-akci? My na ni přispějeme!

04.03.2015 - 17:19

Máte chuť uspořádat aktraktivní akci jaké byly při Čoko-Tůr anebo na Mikuláše v roce 2014?

 

Mini-projektová výzva Za férovou čokoládu! je učena právě pro vás.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ze 14. 5. 2015 - finanční prostředky v této mini-grantové výzvě byly k dnešnímu datu bohužel už vyčerpány.

Popis a cíl výzvy:
Kampaň Za férovou čokoládu! (Make Chocolate Fair!) vypisuje tuto výzvu organizovat akce na šíření povědomosti o nerovnostech v byznysu s kakaem a čokoládou, rozvojové problematice v zemích, kde se pěstuje kakao, roli evropských zpracovatelů čokoládových cukrovinek, roli spotřebitelů a požadavcích kampaně.
Podané žádosti musí být v souladu s cíli a požadavky kampaně Za férovou čokoládu! (doporučujeme pročíst). Každá žádost musí obsahovat stručný popis aktivit směřujících ke sbírání podpisů na petici kampaně. V případě zájmu si napište o více informací Pavle Kotíkové (pavla.kotikova@ekumakad.cz).

Kdo může žádat?
• (Fairtradové) školy
• Řidící skupina Fairtradových měst
• Fairtradové církevní sbory
• Neziskové organizace
• Neziskové iniciativy

Jaké aktivity mohou obdržet finanční podporu?
Aktivita šířící povědomost v rámci kampaně Za férovou čokoládu! – Make Chocolate Fair! zaměřená na sbírání podpisů na petici– např. beseda, seminář, školní akce, veřejná debata, akce pro novináře, happening, divadlo, výtvarná činnost – výstava apod. Podmínka je, že akce se musí konat v zemi EU.

Priorita bude dána akcím zaměřeným na sbírání podpisů na petici Za férovou čokoládu.

 

Výše finanční podpory se musí pohybovat mezi 6.000 - 8.000 Kč.

Prostředky budou poskytovány do vyčerpání celkové určené částky, která je omezena.

Na finanční podporu není právní nárok.

Uznatelné náklady:
• Pronájem prostor a zařízení
• Honoráře pro vystupující či lektory
• Cestovné, poštovné
• Čokoláda, kakaová hmota, kakaové boby
• Grafické práce a tisk materiálů
• Umístění on-line banneru

Důležité: Všechny materiály musí obsahovat logo kampaně Za férovou čokoládu! – Make Chocolate Fair!, Evropské unie a Ekumenické akademie
Úspěšným žádostem rádi poskytneme loga a pokyny.

Forma žádosti a termíny odevzdání:
Písemné žádosti se průběžně přijímají od 1.srpna 2014 do 31. srpna 2015 emailem na: pavla.kotikova@ekumakad.cz a/či poštou na adresu:
Pavla Kotíková
Ekumenická akademie
Sokolovská 50
186 – Praha 8

Aktivity musí proběhnout do 30. září 2015!

Žadatelé budou vyrozuměni do 1 týdne od podání žádosti.

Rozsah žádostí: maximálně 2 strany A4
Povinný obsah:
• popis žadatele, adresa, kontaktní osoba, včetně telefonního čísla a emailové adresy
• stručný popis aktivity včetně plánovaných cílů a cílových skupin
• datum a rozsah activity
• detailní rozpočet

Úspěšný žadatel musí do 6 týdnů po skončení akce předložit zprávu na 1 x A4 spolu s vyúčtováním poskytnutých finančních prostředků včetně kopií všech dokladů, faktur a smluv. Jako součást zprávy žadatel musí také poskytnout 8 kusů od všech vyrobených tiskovin.