Neudržitelné zemědělství


Neudržitelné zemědělství

Chudoba pěstitelů kakaa jim neumožňuje investovat do péče o existující stromy, ani do vysazování nových. Místo nahrazování starých a nemocných kakaovníků novými, často vysazují nové stromy na nové zemědělské půdě na úkor udržitelného, ekologického a diverzifikovaného zemědělství. Intenzivní zemědělství vyčerpává půdu a často musí kvalitní půdu stromům dovážet a někdy ji získávají i z deštných pralesů.To má negativní vliv jak na životní prostředí, tak na příjmy pěstitelů, protože každoročně přicházejí o 40 % úrody, která je poškozena v důsledku nedostatečné péče o kakaovníky.

Využívání pesticidů a chemických fertilizérů se v kakaovém zemědělství hodně propaguje, ale nedostatečné znalosti o jejich použití vedou ke špatnému nebo přílišnému používání. Tím se zhoršuje kvalita vodních zdrojů v blízkosti farem a je kontaminována půda. Kácení deštných pralesů pro zvětšování zemědělské půdy přímo ohrožuje globální biodiverzitu. Místo toho, aby tento typ zemědělství pomáhal zvyšovat příjmy pěstitelů, jejich výnosy naopak snižuje a navíc ohrožuje životní prostředí. Tyto praktiky jsou tedy neudržitelné.

Mimo to jsou často farmáři závislí pouze na pěstování kakaa a nesnaží se vysazovat jiné plodiny, což jim jednak neumožňuje mít zisky z jiné úrody, pokud jsou zrovna ceny kakaa nízké, ale také tento způsob hospodaření velmi negativně ovlivňuje biodiverzitu. 

Farmáři nemají dostatek vzdělání a informací o tom, jak kakao pěstovat udržitelně ke zvýšení produktivity, kvality jejich kakaových bobů a dosažení diverzifikované produkce, která nebude poškozovat životní prostředí.