Požadavky

Zajistit spravedlivou odměnu pěstitelům kakaa a jejich pracovníkům.

Zpracovatelé čokolády musejí zajistit dostatečný příjem pro malé pěstitele a najaté zaměstnance, aby měli důstojné živobytí pro sebe a své rodiny s ohledem na životní náklady v té které zemi. Průměrný příjem pěstitelů a jejich zaměstnanců zejména v západní Africe leží pod hranicí extrémní chudoby (1,25 USD a méně na den). Příjem musí pokrýt základní potřeby – mezi jinými příbytek, stravu, pitnou vodu, zdravotní péči, vzdělání, péči o děti, náklady na daně a dopravu. Takový příjem souvisí se spravedlivě nastavenou cenou za kakaové boby, což umožní pěstitelům platit férovou mzdu najatým zaměstnancům. Pokud navíc farmáři získávají spravedlivou odměnu, nemusejí využívat dětskou práci a rodiče si mohou dovolit platit náklady spojené se školní docházkou svých dětí.

Dodržovat lidská a pracovní práva v celém dodavatelském řetězci kakaa a postavili se proti nucené dětské práci

Zpracovatelé čokolády musejí zajistit dodržování lidských práv a řádné pracovní podmínky důsledným respektováním a uplatňováním mezinárodně uznávaných principů, jak je definuje Všeobecná deklarace lidských práv a Mezinárodní organizace práce (ILO). Jen v Pobřeží Slonoviny a Ghaně pracuje na 2 miliony dětí na kakaových plantážích, stovky tisíc v takových podmínkách, které mezinárodní standardy zakazují. Kvůli těmto závažným prohřeškům v produkci kakaa se musejí výrobci čokolády postavit zejména nucené dětské práci v souladu s konvencemi ILO č. 182 a 138.

Podpořit pěstitele tak, aby byli schopni si zajistit udržitelnou a diverzifikovanou produkci.

Prostřednictvím podpory udržitelné produkce kakaa, zpracovatelé čokolády musejí zároveň zajišťovat zachování ekologické a klimatické rovnováhy. Stejně tak musejí přispívat k zachování kvalitní půdy a vody. Dále by měli zvyšovat schopnosti farmářů diverzifikovat zemědělskou produkci. Právě ta totiž hraje důležitou roli ve zlepšování jejich životních podmínek. Pěstování a následný prodej různých typů plodin pomáhá stabilizovat příjem farmářů a jejich pracovníků, protože jsou méně závislí na prodeji pouze jedné plodiny, konkrétně kakaa. Mimo to diverzifikovaná produkce chrání zemědělce před malou úrodou v důsledku extrémního počasí, pomáhá minimalizovat negativní důsledky výkyvů v cenách kakaa a posiluje potravinovou bezpečnost. Vzhledem k těmto aspektům musí zpracovatelé kakaa zajistit pěstitelům pravidelná školení o klimatu, udržitelných zemědělských postupech a metodách zemědělské diverzifikace.

Projít nezávislou certifikací, čímž prokážou, že dodržují standardy etického a spravedlivého obchodu.

Zpracovatelé čokolády musí zajistit dodržování sociálních a ekologických standardů a transparentní dodavatelský řetězec prostřednictvím nezávislé externí certifikace. Vzhledem k tomu, že produkty s nezávislou certifikací dle výše uvedených standardů mají zatím velmi malý podíl na celkové výrobě čokolády, musí zpracovatelé navýšit používání certifikovaného kakaa a do budoucna si stanovit za cíl jej používat pro všechny čokoládové produkty.