Zajistit spravedlivou odměnu pěstitelům kakaa a jejich pracovníkům.

Zpracovatelé čokolády musejí zajistit dostatečný příjem pro malé pěstitele a najaté zaměstnance, aby měli důstojné živobytí pro sebe a své rodiny s ohledem na životní náklady v té které zemi. Průměrný příjem pěstitelů a jejich zaměstnanců zejména v západní Africe leží pod hranicí extrémní chudoby (1,25 USD a méně na den). Příjem musí pokrýt základní potřeby – mezi jinými příbytek, stravu, pitnou vodu, zdravotní péči, vzdělání, péči o děti, náklady na daně a dopravu. Takový příjem souvisí se spravedlivě nastavenou cenou za kakaové boby, což umožní pěstitelům platit férovou mzdu najatým zaměstnancům. Pokud navíc farmáři získávají spravedlivou odměnu, nemusejí využívat dětskou práci a rodiče si mohou dovolit platit náklady spojené se školní docházkou svých dětí.