Projít nezávislou certifikací, čímž prokážou, že dodržují standardy etického a spravedlivého obchodu.

Zpracovatelé čokolády musí zajistit dodržování sociálních a ekologických standardů a transparentní dodavatelský řetězec prostřednictvím nezávislé externí certifikace. Vzhledem k tomu, že produkty s nezávislou certifikací dle výše uvedených standardů mají zatím velmi malý podíl na celkové výrobě čokolády, musí zpracovatelé navýšit používání certifikovaného kakaa a do budoucna si stanovit za cíl jej používat pro všechny čokoládové produkty.