Podpořit pěstitele tak, aby byli schopni si zajistit udržitelnou a diverzifikovanou produkci.

Prostřednictvím podpory udržitelné produkce kakaa, zpracovatelé čokolády musejí zároveň zajišťovat zachování ekologické a klimatické rovnováhy. Stejně tak musejí přispívat k zachování kvalitní půdy a vody. Dále by měli zvyšovat schopnosti farmářů diverzifikovat zemědělskou produkci. Právě ta totiž hraje důležitou roli ve zlepšování jejich životních podmínek. Pěstování a následný prodej různých typů plodin pomáhá stabilizovat příjem farmářů a jejich pracovníků, protože jsou méně závislí na prodeji pouze jedné plodiny, konkrétně kakaa. Mimo to diverzifikovaná produkce chrání zemědělce před malou úrodou v důsledku extrémního počasí, pomáhá minimalizovat negativní důsledky výkyvů v cenách kakaa a posiluje potravinovou bezpečnost. Vzhledem k těmto aspektům musí zpracovatelé kakaa zajistit pěstitelům pravidelná školení o klimatu, udržitelných zemědělských postupech a metodách zemědělské diverzifikace.