Lidská práva a dětská práce

Lidská a pracovní práva

Špatná finanční situace pěstitelů kakaa vede k vážnému porušování lidských a pracovních práv na kakaových farmách. Z důvodu nedostatečných zisků z prodeje kakaa nemohou farmáři zaplatit odpovídající mzdy svým pracovníkům, ani jim poskytnout vhodné ubytování nebo lékařskou péči.

Práce na farmách je navíc velice náročná a nebezpečná. Pracovníci používají pesticidy bez ochranného oblečení, pracují s nebezpečnými nástroji a mají velké přesčasy. Často jsou oběťmi genderové a etnické diskriminace a trpí podvýživou. V komunitách pěstitelů kakaa nemají lidé přístup ke vzdělání, pitné vodě a chybí zde jakákoliv veřejná správa.

Náklady na provoz se snižují také využíváním nucené dětské práce, která má negativní vliv na fyzické i psychické zdraví takto zneužívaných dětí. Ty práci vykonávají na úkor školní docházky a později se z nich proto stává nekvalifikovaná pracovní síla, která nebude schopná se vymanit z procesu neustálého zneužívání majiteli farem.

Na kakaových farmách se běžně porušují principy Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodní organizace práce.

 

Dětská práce

Dětská práce v těžkých a nebezpečných pracovních podmínkách je jedním z důsledků neustálé snahy farmářů snižovat provozní náklady za každou cenu. Na kakaových plantážích v Ghaně a Pobřeží Slonoviny pracují zhruba 2 miliony dětí, z toho půl milionu jsou svými zaměstnavateli přímo vykořisťovány.
Čtvrtina dětí od pěti do sedmnácti let, které žijí v oblastech západní Afriky, kde se pěstuje kakao, jsou přímo zapojeny do práce na kakaových farmách. Nejčastěji pracují na rodinných farmách společně se svými rodiči. Fakt, že děti pomáhají svým rodičům a přispívají k většímu výdělku rodiny, je v pořádku. Je však nepřijatelné, aby dítě pracovalo v těžkých a nebezpečných podmínkách a tato práce měla negativní vliv na jejich psychické i fyzické zdraví a byla prováděna na úkor školní docházky.

Děti běžně pracují s ostrými mačetami, která mohou způsobovat těžká zranění, nosí velmi těžké náklady vedoucí k bolestem a poškození páteře a jsou vystaveny nebezpečným pesticidům.
Přes určitá zlepšení se v regionech, kde se pěstuje kakao, stále provozuje obchod s dětmi na nucenou práci. Především do Pobřeží Slonoviny jsou za malé peníze sváženy děti z okolních zemí , kde jsou zneužívány jako levná pracovní síla.

Nucená dětská práce a obchod s dětmi představují velmi vážné porušení mezinárodních úmluv o dodržování lidských práv. Jsou zakázány Mezinárodní organizací práce (ILO regulace 182 a 138) a Úmluva OSN o právech dítěte (32/1). V roce se v dobrovolném Harkin-Engelově protokolu zavázali zástupci kakaového a čokoládového průmyslu, že do roku 2005 bude zakázána nucená dětská práce. Termín splnění se již několikrát prodloužil. Současným cílem protokolu je snížit nejhorší formy dětské práce o 70 % do roku 2020