Jasný signál: 100.000 Evropanů požaduje férovou čokoládu!

Přesně na Světový den proti dětské práci 12. června 2015 bylo díky vaší spolupráci v kampani Za férovou čokoládu! sesbíráno 100 000 podpisů pod petici požadující férovou čokoládu!

100 000 konzumentů z celé Evropy vyslalo jasnou zprávu čokoládovému průmyslu: Už máme dost neférové čokolády, ve které se skrývá hlad, chudoba a dětská práce. Společně požadujeme, aby aktéři kakaového a čokoládového průmyslu zlepšili životní podmínky kakových pěstitelů.

Dokázali jsme to společně

100 000 podpisů je skvělý výsledek, kterého bychom však nedosáhli bez podpory mnoha aktivistů, multiplikátorů a více než sta partnerských organizací z 16 evropských zemí. Právě oni uvedli kampaň do pohybu – na mnoha akcích, festivalech, výstavách a také během ČokoTůr 2014 napříč Evropou informovali a aktivizovali veřejnost, aby požadovala transparentní a férové podmínky v kakovém byznysu.

Nepřestáváme sbírat podpisy. Zvládneme do prosince 120 000?

Kampaň považujeme za velkou výzvu a pokračujeme dál ve sbírání podpisů. A ptáme se sami sebe: zvládneme sesbírat dalších 20 000 do konce roku? Na začátku prosince společně se zástupci kakaových družstev z Pobřeží slonoviny předáme všechny podepsané petice Asociaci Caobisco, která sdružuje všechny výrobce čokolády, sušenek a cukovinek v Evropě (CAOBISCO). Podpořte petici i svým zapojením. Čím vice lidí podepíše petici, tím složitější bude naši iniciativu ze strany kakaového a čokoládového byznysu ignorovat.

Pošlete vaše podepsané petice do 23.listopadu na adresu: Ekumenická akademie, Sokolovská 50, Praha 8, 186 00.