Dodržovat lidská a pracovní práva v celém dodavatelském řetězci kakaa a postavili se proti nucené dětské práci

Zpracovatelé čokolády musejí zajistit dodržování lidských práv a řádné pracovní podmínky důsledným respektováním a uplatňováním mezinárodně uznávaných principů, jak je definuje Všeobecná deklarace lidských práv a Mezinárodní organizace práce (ILO). Jen v Pobřeží Slonoviny a Ghaně pracuje na 2 miliony dětí na kakaových plantážích, stovky tisíc v takových podmínkách, které mezinárodní standardy zakazují. Kvůli těmto závažným prohřeškům v produkci kakaa se musejí výrobci čokolády postavit zejména nucené dětské práci v souladu s konvencemi ILO č. 182 a 138.